Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Noordwolde
Datum 9 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Het blijft bijzonder dat heel veel mensen pleiten voor meer natuur en minder uitstoot van andere (potentieel schadelijke) stoffen maar dat niemand daarvan zélf de consequenties neemt. Anderen, altijd de ánderen, moeten het probleem oplossen. Er is maar 1 oplossing om de natuur te redden: direct een verbod op menselijke voortplanting en geen enkele menselijke activiteit meer toestaan: geen huizen bouwen, geen industrie toestaan, geen voedsel verbouwen, geen auto verkeer, geen vakanties meer, geen consumptiegoederen meer, geen vliegreizen meer, enzovoorts.
Dit wetsvoorstel is een goede stap in de richting van natuurverbetering voor iedereen die terugschrikt voor bovenstaande waarheid.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht