Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam ing J Duyverman
Plaats Dwingeloo
Datum 9 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Ik maak mij grote zorgen over het wetsvoorstel stikstofreductie. Stikstof is de grootste bedreiging van de Nederlandse natuur. Al decennia lang worden natuurgebieden zwaar overbelast. Planten- en diersoorten verdwijnen, bomen sterven, bodems verzuren. Dit terwijl de biodiversiteit toch al zwaar onder druk staat. Dit is hét moment om de overdaad aan stikstof definitief terug te dringen. De Commissie Remkes heeft glashelder duidelijk gemaakt wat daarvoor nodig is: 50% reductie van de stikstofneerslag op de natuur in 2030. Alleen die ingreep geeft onze natuur de mogelijkheid om te herstellen, en biedt weer ruimte voor woningbouw en andere economische activiteiten. Helaas komt het huidige wetsvoorstel daar volstrekt niet aan tegemoet. Met deze initiatiefwet legt u zowel het advies van de Commissie Remkes als dat van de Raad van State naast u neer. De door u voorgestelde reductie van 26% (waarvan de helft zogenaamd ‘autonoom’ op zal treden) zal alleen maar leiden tot meer juridische procedures, onzekerheid voor ondernemers en toenemende schade aan onze natuur. Bovendien maakt u van de voortgang in de komende jaren – de tussentijdse doelen – géén resultaatverplichting. Als gevolg hiervan zullen we nog veel mooie natuur verliezen. Ik verzoek u daarom om het stikstofreductiedoel alsnog fors te verhogen, in het belang van de natuur én om te voorkomen dat de vergunningenimpasse voor economische ontwikkelingen de komende jaren voortduurt. Ik roep u op de stikstofneerslag op natuurgebieden in de komende 10 jaar met 50% te reduceren!