Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Exmorra
Datum 2 januari 2021

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Het zal niet werken omdat er te eenzijdig naar oorzaak wordt gekeken.

1 voorbeeld: Een van de kwetsbare soorten is heide die schrale zandgrond nodig heeft. Deze heidegebieden worden intensief gebruikt voor het uitlaten van honden waarbij veel stikstof in deze gebieden komt. Volgens WUR die het onderzocht (wur. nl/390970) ontstaat hierdoor schade aan deze gebieden. TBO’s wijzen onlangs in social media op verkeer en de agrarische sector, maar over maatregelen bij zichzelf om gebieden af te sluiten voor honden wordt niet gerept.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht