Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam wim van der meer
Plaats Malden
Datum 9 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
halfbakken probeersel om de kool en de geit te sparen, terwijl ze hier beide het slachtoffer van worden. Landbouwbelangen blijven de boventoon voeren, terwijl het belang van de duurzame boer ondergesneeuwd wordt. Schaalvergroting en productieverhoging gaan nog steeds boven duurzame landbouw. Jammer een gemiste kans voor de boer en voor de natuur.