Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam C Teurlinckx
Plaats Steenwijk
Datum 9 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Ik roep u op de stikstofneerslag op natuurgebieden in de komende 10 jaar met 50% te reduceren!” De huidige doelstelling zijn te vrijblijvend en getuigen niet van werkelijke ambitie het probleem echt op te lossen, er moet meer gebeuren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht