Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam drs T.A. Bodewes
Plaats Den Haag
Datum 13 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Het is een slecht concept. Waarom is er niet beter geluisterd naar wat de Raad van State en de commissie Remkes hebben aangedragen? De angst voor de boze boer leidt ertoe dat de natuur in Nederland nòg verder achteruit zal hollen. We zullen nu toch echt een keer maatregelen moeten nemen die hout snijden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht