Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Reactie

Naam Drs. P.A. Wieringa
Plaats Helvoirt
Datum 9 december 2020

Vraag1

Wat vindt u van dit concept-besluit?
Ik woon aan de rand van het Natura2000-gebied Loonse en Drunense Duinen. Dat gebied is ernstig aangetast door een teveel aan stikstof. Vooral de stuifzanden, de heide en het eikenbos zijn aan het vergrassen als gevolg van vermesting en verzuring. Er is hier blijkens de metingen een blijvende overbelasting van stikstof. Dit is geen stikstofcrisis maar een natuurcrisis. Terwijl de overheid met de Habitatrichtlijn en de Wnb de zorgplicht heeft om de status van de Natura2000-gebieden van 2004 instand te houden. Dat beleid faalde tot nu toe.

Niettemin worden door de Provincie Noord-Brabant - en elders door ander bevoegd gezag - telkens nieuwe Wnb-vergunningen afgegeven, gestut door juridisch uiterst wankele salderingsregels en met gebruik van stikstofberekeningen die ronduit absurd zijn en wellicht frauduleus.

Zoals recent voor het pretpark Duinoord te Helvoirt, waar een 9x grotere parking leidt tot een stikstoftoename van 120 mol/ha/j, zo blijkt uit een in onze opdracht gemaakte deskundigentoets. De Provincie N-B. gelooft echter dat hier een stikstofdáling zal plaatsvinden. Het is telkens aan particuliere vrijwillige activisten om het tegendeel te bewijzen en zodoende de natuur te redden voor een verdere verdikking van de stikstofdeken. Bij veel initiatieven gebeurt dat echter niet waardoor ongemerkt de stikstofdepositie bijft stijgen.

De Commissie Remkes adviseerde beleid voor 50% reductie van de stikstofneerslag op de natuur in 2030. Alleen die ingreep geeft onze natuur de mogelijkheid om te herstellen. Helaas komt het huidige wetsvoorstel niet eens in de buurt. Als gevolg hiervan zullen we nog veel mooie natuur verliezen.

Ik verzoek u daarom dringen om het stikstofreductiedoel alsnog fors te verhogen, in het belang van de natuur. Ik roep u op de adviezen van Remkes uit te voeren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht