Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Lagere regelgeving implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M. Vriens
Plaats Knegsel
Datum 31 oktober 2021

Vraag1

U kunt als belanghebbende uw zienswijze geven over de twee concept-besluiten en de twee concept-regelingen.
Het is absoluut onverantwoord 5G uit te rollen. Professor Kromhout, voorzitter van de commissie EMV van de Gezondheidsraad, zegt hierover "Volgens Kromhout staat de beoordeling van 5G vanwege het economische belang haaks op de zorgvuldige manier waarop we omgaan met andere blootstellingen, zoals aan chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen of medicijnen. „Daarvoor bestaat zeer strikte regelgeving”, onderstreept hij. „Maar voor 5G heb je een enkele norm, de ICNIRP-norm, die volledig gebaseerd is op opwarming. En er worden wat metingen gedaan in de buurt van 5G zenders, zoals je in het RIVM-rapport over 5G ziet. Er wordt echter geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario’s van blootstelling doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico’s ingeschat. Dat moet anders. Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk." Zelf heb ik al veel klachten door de huidige generaties en is mijn leven en dat van anderen enorm beperkt. Voor velen - en velen in de toekomst - is het dan ook cruciaal in een stralingsarme omgeving te verblijven. Dat wordt onmogelijk als 5G verder uitgerold wordt en zal het leven van velen onhoudbaar maken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht