Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Lagere regelgeving implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Melissant
Datum 31 oktober 2021

Vraag1

U kunt als belanghebbende uw zienswijze geven over de twee concept-besluiten en de twee concept-regelingen.
Ook ik zie deze internetconsulatie als een pro forma gebeuren; met reacties op vorige consultaties is nog nooit wat gedaan. Toch nog een reactie omdat ik het onderwerp te belangrijk om niets van me te laten horen
De overheid is mede verantwoordelijk voor een goede gezondheid van haar burgers, maar daar is al jaren weinig van te merken.
De ICNIRP richtlijnen voor blootstelling aan straling zijn zonder problemen moeiteloos door onze overheid overgenomen als norm, hoewel er duizenden onderzoeken zijn van onafhankelijke wetenschappers die uitwijzen dat er al ver onder deze ICNIRP richtlijnen biologische effecten optreden die tot gezondheidsschade kunnen leiden.
Ondanks alle geluiden om eerst meer onderzoek te doen wordt 5G maar ‘gewoon’ verder geïmplementeerd, hoewel de effecten op de gezondheid van de mensen, zeker de lange termijn effecten, bij lange na niet in kaart zijn gebracht. Zie ook: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037842742030028X#!
Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions - ScienceDirect .
Kortom één groot openlucht experiment, waar, of je het nou wilt of niet, niet meer aan te ontkomen valt, aangezien de overheid in Nederland een dekkingspercentage nastreeft van 98%.
En dan hebben we het nog niet eens over de effecten van straling op flora en fauna.
Zeer onverantwoord om dan toch maar gewoon door te gaan. Op korte termijn heeft het financieel economisch beleid er wellicht voordeel bij, maar de kosten van de gezondheidszorg die nu al heel hoog zijn, zullen alleen maar nog hoger worden.
Ik ben er dan ook zwaar op tegen dat overheidsinstanties, zoals bijv. gemeenten en waterschappen, toegang dienen te verlenen tot de publieke infrastructuur voor de plaatsing van small cells.
Overheid maak een pas op de plaats!

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht