Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Lagere regelgeving implementatie Telecomcode

Reactie

Naam R van Gennip
Plaats Amsterdam
Datum 31 oktober 2021

Vraag1

U kunt als belanghebbende uw zienswijze geven over de twee concept-besluiten en de twee concept-regelingen.
Hoewel het geen enkele twijfel lijdt dat internetconsultaties uitsluitend voor de vorm gehouden worden en de overheid zich aan de reacties overduidelijk totaal niets gelegen laat liggen, neemt Stichting Stop5GNL ook nu weer de moeite om (in de bijlage) een reactie te plaatsen. Deze keer in de vorm van de brief die Stichting Stop5GNL op 27 november 2020 bij wijze van reactie op de Kabinetsreactie Gezondheidsraad advies 5G met kenmerk met als DGBI-DE / 20266027 gestuurd heeft naar M.C.G. Keijzer, T. van Ark, S van Veldhoven–van der Meer en alle leden van de Tweede Kamer. Op die brief volgde destijds een oorverdovende stilte.

In de brief komt komen zij o.a. tot de volgende adviezen:
1. De zeer omstreden ICNIRP-richtlijnen van nu af aan niet meer te volgen.
2. De richtlijnen te herzien op basis van biologische ontregelingen en non-thermische effecten op de
mens en de natuur.
3. De bevolking te informeren hoe om te gaan met deze risicovolle, draadloze technologie.
4. De zenderstraling in Nederland drastisch te beperken, in het bijzonder in openbare gebouwen/
scholen/ ziekenhuizen en plaatsen waar ouderen verblijven.
5. Het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) toe te passen alsmede het nieuwe ALATA
principe (As Low as Technically Achievable).
6. Het in kaart brengen èn monitoren van de menselijke gezondheid en het ecosysteem.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht