Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Lagere regelgeving implementatie Telecomcode

Reactie

Naam www.StopOverdosisStraling.nu (CEO & CHO Wally & Rob Verboog)
Plaats Werkhoven (gem. Bunnik)
Datum 31 oktober 2021

Vraag1

U kunt als belanghebbende uw zienswijze geven over de twee concept-besluiten en de twee concept-regelingen.
Zoals bij u bekend mag zijn, hebben wij vele malen aandacht gevraagd voor de schrijnende situatie, waarin mensen, die gezondheidsklachten hebben door straling, verkeren. Daarnaast hebben wij vele malen onder uw aandacht gebracht dat de reeds huidige overdosis straling niet nog verder moet worden verhoogd en dat huidige nog redelijk stralingsarme gebieden stralingsarm moeten blijven.

Wij hebben onze punten diverse keren onder de aandacht gebracht van onze regering en betrokken staatssecretaris EZK in het bijzonder, de leden van de Tweede Kamer, de Vaste Kamercommissie EZK en Vaste Kamercommissie VWS.

Voor de stralingsgevoeligen is echter NIETS gedaan. Het gaat hier in Nederland om 3.500 mensen, die weten dat hun gezondheidsklachten door straling komen. Daarvan zijn een 500 mensen ernstig gesensibiliseerd door straling en hebben geen leven meer. Daarnaast is de verwachting dat – gezien de typische gezondheidsklachten en omstandigheden – in Nederland een 550.000 mensen klachten hebben door straling.

Het dossier straling is helaas op veel punten nu al vergelijkbaar met de dossiers Groningen Gas, Chroom 6, KInderopvangtoeslagaffaire. Ga niet verder op deze verkeerde weg, maar kies voor verantwoorde risico's en aanpak! En laat stralingsgevoeligen en hun familie niet in de steek.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht