AMvB integratie van lwoo en pro in passend onderwijs

Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs biedt de kaders voor het onderbrengen van lwoo en pro in het stelsel van passend onderwijs. In het wetsvoorstel is op onderdelen de opdracht of de mogelijkheid gecreëerd om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere voorschriften te geven.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 december 2014

Consultatieverslag integratie van Iwoo en pro in passend onderwijs