Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit in verband met het alfabetiseren van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs

Een kleine, technische wijziging in de Verzamelwet OCW 20## is het op alfabetische volgorde rangschikken van de begripsbepalingen in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Met dit besluit worden enkele verwijzingen naar artikel 1.1.1 op amvb-niveau bijgewerkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2021
Einddatum consultatie 26-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 12923
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het besluit kan interessant zijn voor onderwijsinstellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het is een technische wijziging, er zijn geen verwachte gevolgen.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling