Alcoholregeling

De Alcoholregeling bevat onder meer regels over het hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem bij de online of telefonische aankoop van alcoholhoudende drank en de kostendekkende tarieven die de nieuw op te richten Landelijke commissie sociale hygiëne in rekening zal mogen brengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-03-2020
Einddatum consultatie 11-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11185
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Horecaondernemers, (online) slijters, online aanbieders, bezorgers en degenen die als leidinggevende willen gaan werken in een horeca- of slijtersbedrijf en die nog niet ingeschreven zijn in het Register sociale hygiëne.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verkopers en online aanbieders van alcoholhoudende drank zullen bij verkoop op afstand een leeftijdsverificatiesysteem moeten hanteren.
Verder zal de Landelijke commissie sociale hygiëne kostendekkende tarieven in rekening mogen brengen voor het erkennen van een diploma als bewijsstuk, het inschrijven in het Register sociale hygiëne en het afgeven van een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen Integraal Afwegingskader