Alcoholbesluit

Het Alcoholbesluit bevat onder meer regels over het beschikken over en het hanteren van een geborgde werkwijze die moet waarborgen dat online of telefonisch bestelde alcoholhoudende drank slechts afgeleverd wordt bij een meerderjarige en de voorwaarden waaronder in bepaalde slijterijen proeverijen of cursussen gegeven mogen worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-03-2020
Einddatum consultatie 11-05-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10840
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Horecaondernemers, (online) slijters, eigenaren en franchisenemers van supermarkten en iedere burger.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verkopers en online aanbieders van alcoholhoudende drank zullen bij verkoop op afstand een leeftijdsverificatiesysteem moeten hanteren(dit wordt geregeld in de Alcoholregeling). Bij verkoop op afstand van alcoholhoudende drank moeten verkopers ook een geborgde werkwijze opstellen, naleven en controleren. Die geborgde werkwijze is een concrete beschrijving van hoe ervoor gezorgd wordt dat online of telefonisch bestelde alcoholhoudende drank altijd afgeleverd wordt bij een meerderjarige, op het door de geadresseerde aangegeven adres of bij een distributiepunt. Daartoe zullen de verkopers afspraken moeten maken met bezorgers.

Slijtlokaliteiten zónder tussenruimte en een tweede voldoende grote extra ruimte zullen, onder voorwaarden en mits toegestaan op grond van een gemeentelijke verordening, betaalde proeverijen kunnen houden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen