Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging van de Faillissementswet m.b.t. rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde landen

Banken voeren overboekingsopdrachten in in systemen m.b.t. zowel geld als girale financiële instrumenten. De EU-Finaliteitsrichtlijn bepaalt dat overboekingsopdrachten die zijn ingevoerd in een aangewezen systeem finaal zijn en biedt lidstaten de mogelijkheid de richtlijn ook op systemen van niet-lidstaten toe te passen. Onderhavig ontwerpwetsvoorstel maakt van die mogelijkheid gebruik.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
31-03-2018
Einddatum consultatie
28-04-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken en andere instellingen genoemd in artikel 212a, onder a, van de Faillissementswet (zie memorie van toelichting).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie memorie van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpwetsvoorstel en de bijbehorende ontwerp memorie van toelichting kan worden gereageerd.

Acties

Delen regeling