Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Afvalpreventieprogramma Nederland

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft, conform een Europese verplichting in de Kaderrichtlijn afvalstoffen, het Afvalpreventieprogramma Nederland (APP) in voorbereiding. Het APP beschrijft, conform Europese eisen, bestaande maatregelen die Nederland neemt op het gebied van afvalpreventie. Het bevat geen nieuw beleid of aankondigingen van toekomstige maatregelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-10-2020
Einddatum consultatie 29-11-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Afval Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het Afvalpreventieprogramma Nederland geeft een overzicht van bestaande afvalpreventiemaatregelen en bevat geen nieuw beleid of aankondigingen van toekomstige maatregelen. Daarom worden er geen doelgroepen geraakt.

In 2018 is de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) gewijzigd en met nieuwe vereisten voor afvalpreventie uitgebreid. Het vorige Afvalpreventieprogramma Nederland stamt uit 2013. Voorliggend Afvalpreventieprogramma dient ter actualisering van het APP uit 2013 en ter implementatie van de nieuwe vereisten uit de gewijzigde Kra. Doel van het APP is om een overzicht te geven van de maatregelen die Nederland neemt ten behoeve van afvalpreventie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het Afvalpreventieprogramma Nederland geeft een overzicht van bestaande afvalpreventiemaatregelen en bevat geen nieuw beleid of aankondigingen van toekomstige maatregelen. Daarom zal het verder geen effecten hebben.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 november 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van het Afvalpreventieprogramma Nederland.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Nederland circulair in 2050

  • Voedselverspilling agenda Taskforce 2018

Externe bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050

Bron: www.rijksoverheid.nl

Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

Bron: eur-lex.europa.eu

Richtlijn 2018/851/EG tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG

Bron: eur-lex.europa.eu
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling