Wetsvoorstel afschaffing lerarenregister

Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van het lerarenregister. Daardoor krijgt het onderwijsveld volledig de ruimte om te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe koers voor professionalisering van leraren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-11-2018
Einddatum consultatie 01-01-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel heeft met name gevolgen voor leraren en (het bevoegd gezag van) scholen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De suggestie dat het huidige lerarenregister op termijn hoe dan ook doorgang vindt, wordt door dit wetsvoorstel weggenomen. Leraren en scholen krijgen de gelegenheid om te werken aan een wijze van professionaliseren die past bij hun situatie en behoeften.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van de overheid zoals die in de wettelijke regeling van het lerarenregister is vastgelegd. Het voorstel heeft geen invloed op de wijze waarop door andere organisaties verder wordt gegaan met de opgebouwde infrastructuur van het lerarenregister.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op het primair onderwijs

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet op de expertisecentra

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet op het voortgezet onderwijs

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet educatie en beroepsonderwijs

Bron: wetten.overheid.nl

Wet beroep leraar

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl