Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetsvoorstel afschaffing lerarenregister

Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van het lerarenregister. Daardoor krijgt het onderwijsveld volledig de ruimte om te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe koers voor professionalisering van leraren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
23-11-2018
Einddatum consultatie
01-01-2019
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen
Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel heeft met name gevolgen voor leraren en (het bevoegd gezag van) scholen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De suggestie dat het huidige lerarenregister op termijn hoe dan ook doorgang vindt, wordt door dit wetsvoorstel weggenomen. Leraren en scholen krijgen de gelegenheid om te werken aan een wijze van professionaliseren die past bij hun situatie en behoeften.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van de overheid zoals die in de wettelijke regeling van het lerarenregister is vastgelegd. Het voorstel heeft geen invloed op de wijze waarop door andere organisaties verder wordt gegaan met de opgebouwde infrastructuur van het lerarenregister.

Externe bronnen

Acties

Delen regeling