Wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs

Reactie

Naam PO-Raad (G van Midden)
Plaats Utrecht
Datum 21 juli 2018

Bijlage