Besluit tot wijziging van het Vb 2000, houdende afschaffing van het kennisgevingsvereiste en enkele andere (o.m.) technische wijzigingen.

Na een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt de zogeheten kennisgevingsprocedure niet meer toegepast. In dit ontwerpbesluit wordt het Vb 2000 aangepast aan de gewijzigde situatie. Voorts voorziet het besluit in aanpassing van de termijn voor het indienen van een zienswijze in bepaalde zaken die in de grensprocedure kunnen worden afgedaan en wordt een aantal juridisch-technische en redactionele correcties doorgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-10-2017
Einddatum consultatie 17-11-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Immigratie Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit voorziet vooral in technische, procedurele aanpassingen

Waarop kunt u reageren

Er kan op de gehele regeling worden gereageerd

Downloads

Externe bronnen

Brief 16 mei 2017 aan Tweede Kamer over afschaffing kennisgevingsvereiste

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Uitspraak ABRvS 29 maart 2016 over afschaffing kennisgevingsvereiste

Bron: deeplink.rechtspraak.nl