Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Reactie

Naam Particulier (P. Peereboom)
Plaats Hurdegarijp
Datum 4 juni 2019

Vraag1

Wilt u reageren op de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.
Mijn idee voor een naam van het adviescollege is: Borging Rechtspositie Politieke Ambtsdragers.
Gelet op het bijzondere belang van het publieke belang, ben ik van mening dat de vast te stellen bezoldiging en vergoeding een netto bedrag en belastingvrij dient te zijn.
Een adviescollege bestaande uit 3 vrouwen en 2 mannen vind ik voldoende, met als voorwaarde dat de selectie van de leden op basis van ontplooiing van de persoonlijkheid geschiedt.