Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Dit wetsvoorstel stelt misbruik van seksueel beeldmateriaal (wraakporno) en het uit winstbejag behulpzaam zijn bij illegale prostitutie (pooierverbod) strafbaar in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Verder worden de wettelijke strafmaxima voor een aantal actuele delictsvormen (haatzaaien, deelneming aan een criminele organisatie, kindermishandeling, diefstal in een woning gedurende de dag, het hinderen van hulpverleners en het bezit van automatische vuurwapens) verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
16-05-2018
Einddatum consultatie
13-06-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen
Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Plegers van actuele delictsvormen
Organisaties in de strafrechtketen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Vergroting van de (online) veiligheid in Nederland.
Versterkte strafrechtrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit.
Passende bestraffing van daders.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling