Actualisering forfaits URM

Deze regeling wijzigt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (hierna: Urm) in verband met de actualisatie van forfaits in bijlage D, I en J. In bijlage D wordt het forfait voor melkgeiten geactualiseerd. Bijlage I en J worden in zijn geheel geactualiseerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-11-2017
Einddatum consultatie 21-12-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Veehouders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Uit de wijzigingen in de forfaits vloeien geen veranderingen door in regeldruk voor de houders van de dieren.

De betere aansluiting van de forfaitaire waarden op de praktijk kan leiden tot een andere hoeveelheid mest die verwerkt of buiten het eigen bedrijf geplaatst moet worden, hetgeen leidt tot een afname of toename van de bedrijfskosten afhankelijk van of het forfait naar boven of beneden wordt bijgesteld.
In het geval van de wijziging van het fosfaatforfait voor melkgeiten is er door de sector zelf gevraagd om een spoedige aanpassing van de forfaits, omdat de nieuwe forfaits beter aansluiten op de praktijk.

Waarop kunt u reageren

Voorliggende conceptwijzigingen van de Urm.

Downloads

Externe bronnen

advies cdm bijlage I

Bron: www.wur.nl

advies cdm bijlage J

Bron: www.wur.nl

Huidig geldende Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bron: wetten.overheid.nl