Actualisatie EML

Deze regeling wijzigt de Omgevingsregeling. In de bijlages VII en XIV zijn de erkende maatregelen voor verduurzaming van het energiegebruik opgenomen, waarmee invulling kan worden gegeven aan de verplichting tot verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparingsplicht).

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 41 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: