Wijziging bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer

Dit voorstel wijzigt bijlage 10 bij de Activiteitenregeling waarin de erkende maatregelen voor energiebesparing staan waarmee invulling kan worden gegeven aan de energiebesparingsverplichting in artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 33 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: