Wetsvoorstel aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

Het wetsvoorstel introduceert voor het opsporen en winnen van aardwarmte een eigen vergunningenregime, uitgaande van een toewijzing zoekgebied, startvergunning en een vervolgvergunning. Nieuw is dat onder 1 vergunning zowel mag worden opgespoord als tijdelijk mag worden gewonnen. Verder worden de vergunningen gekoppeld aan de vraag naar warmte.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-06-2019
Einddatum consultatie 20-07-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Organisaties die aardwarmte opsporen en winnen of willen opsporen en winnen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel introduceert een eigen vergunningensystematiek voor aardwarmte, passend bij de huidige praktijk waarin aardwarmte wordt gewonnen door relatief kleine bedrijven. Het wetsvoorstel geeft deze bedrijven de gelegenheid een technisch en financieel robuuste organisatie op te bouwen die in staat is om veilig aardwarmte te winnen.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het concept wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen