Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden de ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet voor. Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Met de ontwerpregeling worden onder meer de rekenregels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het Stelsel van de Omgevingswet.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 17 augustus 2021

De Regeling is op 26 maart 2021 in de Staatscourant geplaatst. In de toelichting vindt u een reactie op de internetconsultatie.

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 augustus 2021

Het verslag van de internetconsultatie is op de website geplaatst, inclusief een inhoudelijke reactie van het ministerie.