wet en besluit aanvullende middelen mbo

Met het wetvoorstel wordt geregeld dat mbo-instellingen aanvullende middelen kunnen ontvangen bij zeer bijzondere omstandigheden, die naar redelijkheid en billijkheid niet uit de rijksbijdrage kunnen worden bekostigd. Tevens wordt geregeld dat deze middelen in latere jaren op de rijksbijdrage ingehouden kunnen worden. In het besluit wordt geregeld dat hiervoor gereserveerde, niet bestede en teruggevorderde middelen jaarlijks aan het macrobudget van de mbo-instellingen toegevoegd worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-11-2018
Einddatum consultatie 08-01-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 7214
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zich op door OCW-bekostigde mbo-instellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het voorstel maakt het voor door OCW bekostigde mbo-instellingen mogelijk om bij zeer bijzondere omstandigheden aanvullende middelen te ontvangen. Hiervoor worden middelen gereserveerd binnen het macrobudget mbo. Niet bestede en teruggevorderde middelen worden aan het einde van het jaar alsnog toegevoegd aan het macrobudget mbo.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

wetten.oveheid.nl

Bron: wetten.overheid.nl

wetten.overheid.nl

Bron: wetten.overheid.nl