Aanvullende raadpleging Balanced Approach Schiphol

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Vogelenzang
Datum 12 juni 2024

Vraag1

1. Wat vindt u van de stapsgewijze invoering van de maatregelen in drie fasen en het bijbehorende tempo?
2. Wat vindt u van de nieuwe en aangepaste maatregelen (fase 1 en 2) die worden voorgesteld om het geluidsdoel te behalen?
1) Op zich goed om het gradueel in te voeren, maar het is wel vreemd om allerlei maatregelen niet te selecteren omdat ze niet voor 1 november 2025 ingevoerd kunnen worden, om dan wel een nachtsluiting later in te voeren. We zijn inmiddels al meer dan een jaar verder dan de eerste consultatieronde, waarbij de invoeringsdatum slechts 1 jaar is opgeschoven en er al in eerste instantie veel kritiek was op de snelle implementatiedatum. Het is wat mij betreft beter om met meerdere implementatiedatums te werken, en de maatregelen per implementatiedatum te modelleren en te bepalen. Dan kan je veel beter bepalen hoeveel we moeten doen per 2025 / 2026 / 2027, wat zijn de (maatschappelijke) kosten van het verschuiven van geluidsreductie van 2025 en 2026, weegt het op om een heel dure maatregel al in 2025 te nemen terwijl er een veel goedkopere maatregel is die in 2027 ingevoerd kan worden.

Verder is het onduidelijk wat het effect van het basispad is: gaan we nou voor 20% geluidsreductie ten opzichte van nu, of 20% geluidsreductie ten opzichte van het verwachte pad? En waar is dan die verwachting op gebaseerd?

2) Het is vreemd dat van de maatregel "Additionele vlootvernieuwing" maar de helft (20% van de 40%) wordt meegenomen, zonder enige verduidelijking waar die 20% op gebaseerd is. Verder is het vreemd dat deze onzekerheidmarge is meegenomen: immers is uitstel van vlootvernieuwing geen afstel en levert dus feitelijk wel geluidsvermindering op een later moment op. Je zou dan op z'n minst de andere helft moeten meenemen is fase 3 (en daarom dus ook het doel van fase 2 moeten verminderen)