Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullende raadpleging Balanced Approach Schiphol

Consultatie gesloten Natuur en milieu Verkeer

In het kort

*For English, please visit:                                  "https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/onderwerpen/samenwerking/geef-uw-mening-over-het-aangepaste-maatregelenpakket-schiphol/english-version". There you will find all relevant information about this consultation, including attached documents and an instruction on how to submit a reaction on this consultation.*

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doorloopt momenteel de balanced approach-procedure om geluid in de omgeving van Schiphol terug te dringen. De zogenaamde balanced approach-procedure dient te worden doorlopen wanneer een EU-lidstaat een geluid gerelateerde exploitatiebeperking wil doorvoeren op een luchthaven met meer dan 50.000 vluchten per jaar.

Het ministerie heeft op 1 september 2023 een maatregelpakket ingediend bij de Europese Commissie (EC). De EC heeft verschillende vragen gesteld, met name of de voor- en nadelen in het pakket in balans zijn en over het tempo waarin we ons doel willen bereiken. Ook benadrukt de EC het belang van alternatieve maatregelen om het geluidsdoel te halen, in plaats van een vermindering van het aantal vluchten.

Daarnaast heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de RBV-zaak. Het vonnis beveelt dat de Staat binnen 12 maanden de wet- en regelgeving moet handhaven. Dit betekent dat binnen deze periode het anticiperend handhaven (gedogen) beëindigd moet worden. De rechtbank geeft daarnaast in de overwegingen van het vonnis mee dat dit gepaard moet gaan met een betere balans tussen de belangen van de omwonenden en het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie.

Om zowel recht te doen aan het vonnis in de RBV-zaak als aan de uitkomsten van de gesprekken met de EC, wordt het maatregelpakket aangevuld met een aantal nieuwe maatregelen. Daarnaast zullen de maatregelen stapsgewijs over een periode van drie jaar worden ingevoerd. 

Doel van de procedure

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doorloopt de balanced approach-procedure om geluidshinder in de omgeving van Schiphol terug te dringen. Hiervoor is een aangepast maatregelpakket met drie fasen opgesteld:

Fase 1: 2024

  • Stillere vliegtuigen in de nacht (tussen 23.00 en 07.00 uur).  

Fase 2: 2025

  • Gebruik van Schiphol voor lawaaiige vliegtuigen wordt duurder (nieuw);
  • Weren van de meest lawaaiige toestellen in de nacht (nieuw);
  • Minder gebruik van de start- en landingsbanen bij dichtbevolkte gebieden;
  • Meer vliegtuigen vervangen door nieuwe toestellen (nieuw);
  • Minder vluchten in de nacht – maximaal 27.000 vluchten per jaar;
  • Lager totaal aantal vluchten – maximaal tussen 460.000 en 470.000 vluchten per jaar.

Fase 3: 2026

  • Gedeeltelijke nachtsluiting of andere maatregelen in de nacht (nieuw).

Wilt u reageren? 

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 heeft een eerste voorstel ter consultatie voorgelegen. Na deze consultatie is het voorstel aangepast. U kunt tot en met 21 juni 2024 via deze website reageren op dit aangepaste voorstel. Wij vragen u daarom specifiek te reageren op de nieuwe elementen uit dit aangepaste voorstel. Deze nieuwe elementen zijn:

  1. De stapsgewijze invoering van de maatregelen in drie fasen en het bijbehorende tempo.
  2. De nieuwe en aangepaste maatregelen die worden voorgesteld om het geluidsdoel te behalen. (Graag specifiek ingaan op de maatregelen in fase 1 en fase 2 van de stapsgewijze aanpak. Fase 3 geeft inzicht in het beoogde vervolgtraject. Voor deze fase volgt op een later moment een apart proces met bijbehorende consultatie).

Na de sluiting van deze aanvullende raadpleging gaat het ministerie alle ingediende reacties bestuderen. Ontvangen reacties worden meegenomen in de overwegingen bij de keuze voor een definitief maatregelpakket. Dit vormt een onderdeel van de reactie op de vragen van de EC. 

Het definitieve maatregelpakket wordt ter advisering voorgelegd aan de EC met de bedoeling deze daarna uit te voeren en vast te leggen in regelgeving.

Reacties op deze consultatie166 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties