Aanpassingsbesluit Wnra

Technische aanpassingen ten behoeve van de invoering van de Wnra in algemene maatregelen van bestuur.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-05-2019
Einddatum consultatie 07-06-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 8765
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden Arbeidsvoorwaarden Ontslag Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De organisaties op wie de wijzigingen betrekking hebben en hun ambtenaren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het mogelijk maken van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Waarop kunt u reageren

Via de internetconsultatie wordt aan overheidswerkgevers en hun ambtenaren de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de in voorbereiding regelgeving en daarop te reageren. U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit reageren.

Downloads

Overige documenten

  • Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)