Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

regeling laag-calorisch gas

De bestaande regeling wordt aangepast met het oog op de veiligheid van groen gas op advies van het Staatstoezicht op de Mijnen; de hoeveelheid waterstof die zich in laag-calorisch gas mag bevinden, wordt aangepast. Tot slot wordt de Wobbe-index op interconnectiepunten aangepast. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de voorgenomen wijziging de toelichting van de regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
13-02-2018
Einddatum consultatie
27-03-2018
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Ministeriƫle regeling
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(1) Invoeders van gas waaronder groen gas, (2) netbeheerders en (3) afnemers van gas.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er worden drie aanpassingen gedaan. De effecten op verschillende doelgroepen verschilt per aanpassing. Voor verdere informatie wordt ook verwezen naar het document Effectentoets in de bijlage.

Waarop kunt u reageren

Op alle aspecten van de concept-wijzigingsregeling zijn reacties welkom. Ook zijn reacties op het bijgevoegde advies van Staatstoezicht op de Mijnen welkom.
Een meer algemene reactie over het gehalte waterstof dat gebruikers kunnen accommoderen is ook welkom.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Effectentoetsen

Uitleg over wat een effectentoets is

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling