Actualisatie regels industriële emissies

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de algemene regels voor de industrie. De aanleiding voor deze aanpassing is tweeledig. Enerzijds ziet de wijziging op het actualiseren en het op niveau brengen van de Best Beschikbare Technieken (BBT) van regels op het gebied van industriële emissies. Daarnaast levert de wijziging een bijdrage aan de uitvoering van de afspraken die het Rijk, provincies en gemeenten hebben gemaakt in het Schone Lucht Akkoord.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is ingetrokken, 3 november 2023

.

Consultatie rapport gepubliceerd, 29 juni 2021

Het verslag op hoofdlijnen van de internetconsultatie is op de website gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.