Wet aanpak belastingontduiking

Deze consultatie bevat een deel van de maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken. Het betreft een beleidsdocument over de openbaarmaking van vergrijpboeten opgelegd aan deelnemers aan een beboetbaar feit (juridische beroepsbeoefenaren/adviseurs) en conceptwetteksten waarin vier invorderingsmaatregelen zijn uitgewerkt die bijdragen aan de aanpak van verhaalsconstructies.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-07-2017
Einddatum consultatie 28-09-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Juridische beroepsbeoefenaren / adviseurs
- Begunstigden van bijvoorbeeld een schenking of uitdeling
- Erfgenamen
- Rechtspersonen die (vermoedelijk) zijn opgehouden te bestaan
- Degene die potentieel aansprakelijk is voor de belastingschuld van een ander

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat de openbaarmaking van vergrijpboeten opgelegd aan juridische beroepsbeoefenaren vooral een preventieve werking heeft.
De voorgestelde maatregelen in de invorderingssfeer beogen constructies waardoor betaling van belasting ontgaan wordt tegen te gaan en dragen bij aan een effectievere invordering van belastingschulden.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het beleidsdocument openbaarmaking vergrijpboeten en op de conceptwetteksten en conceptmemorie van toelichting waarin de maatregelen ter bestrijding van invorderingsconstructies zijn uitgewerkt.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen