Wijziging Besluit Voertuigen aanpak tellerfraude

Het Ministerie van IenW bereidt een wijziging van Besluit Voertuigen voor, om de aanpak van fraude met tellerstanden verder te verbeteren. Er komt een verbod op handel in en rijden met apparaten die een teller van een motorvoertuig kunnen manipuleren. Ook wordt de registratie van tellerstanden op 3 manieren aangepast: registratie ook verplicht voor motorfietsen, bij onderhoud en reparaties voor minder dan 150 euro en bij een bandenwissel. De verplichting tot registratie bij demontage vervalt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-06-2020
Einddatum consultatie 08-07-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11436
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Erkende bedrijven die tellerstanden registeren;
• Eigenaren van motorrijtuigen;
• RDW;
• Verkopers/handelaren van tellerblokkade-apparaten.

Het achterliggende doel van de wijziging is het tegengaan van tellerfraude, door een mogelijkheid te creëren voor de eigenaar van een motorvoertuig om aan te tonen dat de tellerstand van zijn of haar voertuig logisch is.
Het voorstel houdt in dat dit gebeurt op de volgende manieren:
• Er komt een verbod op de invoer, de verkoop, het in voorraad hebben en afleveren van apparaten die geschikt zijn om de teller van een motorrijtuig stil te zetten, of op andere wijze te manipuleren;
• Er komt een verbod op het rijden (of het laten rijden) in een voertuig met daarin zo’n apparaat;
• Het verplicht doorgeven van de tellerstanden aan de Dienst Wegverkeer (RDW) wordt uitgebreid. Ten eerste wordt het ook verplicht voor motorfietsen (voor zover deze harder kunnen en mogen rijden dan 45 km/u), ten tweede ook bij onderhoud en reparatie voor een bedrag onder de 150 euro, en bij bandenwissel.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat de wijziging een positieve bijdrage zal leveren aan het tegengaan van fraude met tellerstanden, omdat er een mogelijkheid wordt gecreëerd voor de eigenaar van een motorvoertuig om aan te tonen dat de tellerstand van zijn of haar voertuig logisch is.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 8 juli 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit voertuigen

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl