Aandelenoptieregeling

Dit wetsvoorstel wijzigt de aandelenoptieregeling. Het doel van dit wetsvoorstel is om een aandelenoptierecht zoveel als mogelijk in de heffing te betrekken op het moment waarop liquide middelen beschikbaar (kunnen) zijn. Daarmee wenst de wetgever liquiditeitsproblemen die op het huidige heffingsmoment kunnen ontstaan waar mogelijk te voorkomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-05-2021
Einddatum consultatie 30-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers die een werknemer een aandelenoptierecht aanbieden en diens werknemer.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het huidige heffingsmoment kan tot liquiditeitsproblemen leiden. Dit conceptwetsvoorstel beoogt dit probleem weg te nemen. De nieuwe maatregel zal er naar verwachting toe leiden dat het inzetten van aandelenoptierechten om personeel aan te trekken en te behouden veelvuldiger zal plaatsvinden en de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van onder meer de ons omringende landen wordt bevorderd.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen reageren op alle onderdelen van deze consultatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Beknopte beschrijving maatregel aandelenoptieregeling