Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer

Als gevolg van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer dient de Wet studiefinanciering 2000 technisch te worden aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-11-2021
Einddatum consultatie 31-12-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 13033
Onderwerpen Beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-studenten, studenten hoger onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor studenten betekent onderhavige wetswijziging dat het gebruik van het reisrecht er fysiek anders uit gaat zien (namelijk op een andere drager), maar dat er inhoudelijk niets aan het reisrecht verandert. Er zijn bijvoorbeeld veranderingen met betrekking tot het stopzetten, maar de duur van het reisrecht of de momenten waarop een student gratis dan wel met korting mag reizen blijft hetzelfde. De gevolgen voor het doenvermogen zijn als gevolg van deze veranderingen, positief. Ook zal het wetsvoorstel naar verwachting leiden tot een daling in het aantal OV-boetes vanwege het feit dat het reisrecht automatisch kan worden stopgezet.

Dit wetsvoorstel heeft geen specifieke gevolgen voor Caribisch Nederland. Studenten afkomstig uit Caribisch Nederland die in het Europees deel van Nederland studeren en op grond van de Wsf 2000 aanspraak maken op een studentenreisproduct, zullen ook gebruik gaan maken van de nieuwe vormen van OV-betalen.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het wetsvoorstel inclusief memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen