Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsondernemingen

Het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn herstelpakket beleggingsonderneming implementeert richtlijn (EU) 2021/338. Doel van de richtlijn is de gevolgen van de COVID-19 pandemie te mitigeren door onnodig belastende informatieverplichtingen voor beleggingsondernemingen weg te nemen en het huidige regime voor positielimieten en positiebeheerscontroles voor grondstoffenderivaten te herzien.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-10-2021
Einddatum consultatie 16-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 13281
Onderwerpen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beleggingsondernemingen, professionele beleggers, personen die beroeps- of bedrijfsmatig posities in grondstoffenderivaten aanhouden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwezen wordt naar de regeldruk paragraaf in het algemeen deel van de memorie van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen