Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reïntegratiebesluit i.v.m. tolkvoorziening

UWV kan ten hoogste voor 15% van de arbeidstijd de kosten van een tolkvoorziening of andere intermediaire voorzieningen vergoeden. In situatie waarin dit leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, mag het UWV meer uren toekennen. Dit is niet mogelijk in (meer) structurele situaties meer uren toe te kennen. Met dit besluit wordt de mogelijkheid verruimd voor UWV om meer uren toe te kennen boven het maximum van 15%, zodat ook in (meer) structurele situaties meer uren kunnen worden vergoed.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-01-2021
Einddatum consultatie 17-02-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12060
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Tolkgebruikers en gebruikers van andere intermediaire voorzieningen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een verzoek van mensen met een auditieve, motorische of visuele beperking handicap voor een intermediaire voorziening die nodig is bij het verrichten van hun werk, die het urenmaximum van 15% te boven gaat, wordt in meer situaties gehonoreerd.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Kamerbrief over intermediaire voorzieningen voor auditief en visueel beperkten

Bron: www.rijksoverheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling