Wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met een tijdelijke vrijstelling voor startende innovatieve ondernemingen

Om de kenniseconomie te stimuleren wordt met deze wijziging van het Buwav en het Vreemdelingenbesluit 2000 een pilot geïntroduceerd die startende, innovatieve bedrijven met schaalbare bedrijfsactiviteiten beter in staat stelt om essentieel personeel aan te trekken. Deze groep wordt (tijdelijk) vrijgesteld van de tewerkstellingsvergunningplicht. Hiermee wordt invulling gegeven aan de verblijfsregeling voor essentieel personeel van startups zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 1 juli 2019.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2020
Einddatum consultatie 11-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10718
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Startende innovatieve ondernemingen met schaalbare bedrijfsactiviteiten komen in aanmerking voor de pilot.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat deze regeling de bovengenoemde doelgroep beter in staat stelt om essentieel personeel uit landen buiten de EER aan te trekken.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een conceptwijziging van het BuWav en het Vreemdelingenbesluit 2000 i.v.m. een nieuwe (tijdelijke) vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning voor essentieel personeel van startende innovatieve ondernemingen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

kamerstukken verblijfsregeling voor essentieel personeel van start-ups

Bron: www.rijksoverheid.nl