Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met tweede evaluatie, actieplan donorkinderen en omvorming Sdkb

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan enkele aanbevelingen van de tweede wetsevaluatie en het actieplan donorkinderen. Daartoe voorziet het o.a. in een regeling om het maximumaantal verwekkingen per donor centraal te kunnen monitoren en een regeling om donorkinderen in contact te kunnen brengen met halfbroers of -zusters.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-06-2020
Einddatum consultatie 28-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 9220
Onderwerpen Ethiek

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Donorkinderen, donoren, personen die gebruik (willen) maken van kunstmatige donorbevruchting en personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij kunstmatige donorbevruchting of de uitvoering van de Wet donorgegevens kunstmatige donorbevruchting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Centrale monitoring van het maximumaantal verwekkingen per donor.
Mogelijkheid om donorkinderen in contact te brengen met halfbroers of -zusters.
Meer betrokkenheid van donorkinderen via bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting en in te richten adviescommissie.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Bron: wetten.overheid.nl