Technische aanpassing van enkele AMvBs over luchthavens ivm Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie bereiden een ontwerpbesluit voor, ter aanpassing van enige algemene maatregelen van bestuur met betrekking tot burgerluchthavens, militaire luchthaven en buitenlandse luchtvaartterreinen. Met dit besluit worden de onderhavige algemene maatregelen van bestuur voor luchthavens technisch aangepast aan de terminologie van de Omgevingswet. Het betreft hier geen inhoudelijke wijziging.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-03-2020
Einddatum consultatie 30-03-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10424
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Provincies en gemeenten worden door de regeling geraakt.

Doel van de regeling
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De terminologie van de huidige AMvB’s voor burgerluchthavens, militaire luchthaven en buitenlandse luchtvaartterreinen sluiten niet aan bij die van de Omgevingswet. Daarom is het noodzakelijk een aantal algemene maatregelen van bestuur met betrekking tot luchthavens technisch aan te passen aan de terminologie van de Omgevingswet.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er zijn geen effecten van de regeling te verwachten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 30 maart 2020 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet Luchtvaart

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl