Subsidieregeling LNG

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Stimuleringsregeling LNG (Liquefied Natural Gas) voor. Deze komt in plaats van de tijdelijke teruggaafregeling van de accijns voor LNG, die op 31 december 2018 is vervallen. De opzet van beide regelingen zijn vergelijkbaar. Deze regeling geeft invulling aan het Klimaatakkoord, én aan een Kamermotie die vraagt om een oplossing voor LNG én bio-LNG.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-09-2019
Einddatum consultatie 09-10-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10770
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Tankstations met LNG-vulpunten;
• Verladers met LNG-trucks;
• Handhavende instanties.

Het doel van de regeling is om het gebruik van (bio)-LNG te stimuleren om zo bij te dragen aan doelen voor klimaat en luchtkwaliteit. Goedkopere LNG moet leiden tot een toename aan LNG-trucks en vulpunten, én een vergrote afname van deze brandstof ten opzichte van 2018. Het stimuleren van LNG-trucks levert op korte termijn voordelen op voor de luchtkwaliteit (NOx en PM10). Ook levert het ook CO2-reductie op. De infrastructuur is daarnaast direct inzetbaar voor bio-LNG. Deze geavanceerde biobrandstof kent ten opzichte van LNG nog grotere CO2-voordelen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten van de regeling zijn:
1. Toename verkoop LNG;
2. Toename van LNG-trucks en tankstations met LNG-vulpunten;
3. Het creëren van een volwassen markt voor LNG om zo het ingroeipad naar bio-LNG mogelijk te maken.

De regeling draagt hierdoor bij aan het behalen van doelstellingen ten aanzien van luchtkwaliteit en milieu, omdat LNG ten opzichte van diesel sterke voordelen kent in luchtkwaliteit (NOx en PM10) en ook voordelen kent in CO2-reductie. De voordelen van CO2-reductie nemen sterk toe bij de inzet van bio-LNG.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 9 oktober 2019 via deze website reageren op alle onderdelen van de subsidieregeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Bericht in Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Klimaatakkoord

Bron: www.klimaatakkoord.nl

Tweede Kamer motie lid Stoffer

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl