Uitbreiding benadelingsverbod klokkenluiders

In het Burgerlijk wetboek wordt in artikel 658c van Boek 7 het benadelingsverbod voor werknemers die een vermoeden van een misstand als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders melden, aangevuld met een benadelingsverbod voor degenen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten zoals zzp-ers, vrijwilligers en stagiairs.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-01-2019
Einddatum consultatie 07-03-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 8881
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- zzp-ers
- vrijwilligers
- stagiairs
- werkgevers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Rechtsbescherming voor melders van misstanden als bedoeld in de Wet Huis voor klokkenluiders, die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten.

Waarop kunt u reageren

Er mag op alle onderdelen worden gereageerd.

Downloads

  • Concept regeling

    Conceptwetsvoorstel Wijziging van Boek 7 BW houdende uitbreiding van het benadelingsverbod klokkenluiders

Overige documenten