Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap

Het wetsvoorstel biedt een regeling voor het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Daarnaast wordt de praktijk voor zittingen gesloten jeugdhulp op locatie en de praktijk van het doen van mondelinge uitspraak in spoedeisende gevallen met dit voorstel verankerd. Daarnaast bevat het voorstel een aantal technische wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boeken 1 en 10 van het Burgerlijke Wetboek en enige andere wetten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-10-2018
Einddatum consultatie 15-11-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9515
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Paren die een religieuze verbintenis zijn aangegaan, advocaten, rechters.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Vergemakkelijken van het binnen één procedure afhandelen van de echtscheiding en een verzoek om een bevel tot medewerking aan het teniet doen gaan van een religieuze verbintenis.
Tevens vergroting van de bewustwording dat er in zijn algemeenheid van partijen die een religieuze verbintenis zijn aangegaan iets extra’s kan worden verwacht om deze teniet te doen gaan als de andere echtgenoot dat wenst.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Boek 1 BW

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Boek 10 BW

Bron: wetten.overheid.nl