Besluit implementatie richtlijn essentiële-informatiedocumenten voor icbe's

Dit ontwerpbesluit wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector ter implementatie van richtlijn (EU) 2021/2261 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PbEU 2021, L 455).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-02-2022
Einddatum consultatie 01-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 13883
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's, beleggingsondernemingen, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door het besluit wordt voorkomen dat een beheerder van een icbe vanaf 1 januari 2023 zowel de essentiële beleggersinformatie als het essentiële-informatiedocument dient op te stellen en te verstrekken aan beleggers. Zie ook de nota van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het besluit en de nota van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Richtlijn (EU) 2021/2261 gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheerders

Bron: eur-lex.europa.eu