Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Discussiestuk 'Zorg voor de Toekomst'

Reactie

Naam Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) (M.J. van Strien)
Plaats Amersfoort
Datum 29 januari 2021

Vraag1

Herkent u zich in de drie thema’s als de thema’s waar de komende jaren meer verandering op nodig is?

De Nederlandse Diabetesfederatie (NDF)herkent zich in de thema's. NDF heeft deelgenomen aan de werkconferentie en draagt met het preventieprogramma 2 Diabeat bij aan een noodzakelijke multidisciplinaire en multidomein aanpak voor het terugdringen van de groei van Diabetes type 2.
Voor de reactie op de consultatie beperken wij ons hier tot het thema organisatie en structuur. Zie daartoe de bijlage.

Vraag5

Welke beleidsopties ontbreken er nog?
Zie de bijlage: Generiek Platform Persoonsgerichte zorg en preventie voor mensen met een chronische aandoening

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht