Zoekresultaat

U heeft gezocht op: Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  • Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

    In Wet voortgang Energietransitie (hierna: wet VET) wordt een eerste stap in de overgang van fossiele naar duurzame energie gezet, die ervoor zorgt dat nieuwe gebouwen standaard geen gasaansluiting krijgen. Het college van B&W kan besluiten tot aanwijzing van het gebied als een gebied waar de aansluitplicht wel geldt. Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken. Deze ministeriële regeling geeft nadere invulling hiervan.