Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaat

3 resultaten
U heeft gezocht op: Gezin en kinderen

Sorteren op:
  • Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren

    Er komt met ingang van 2020 bijna 500 miljoen euro extra aan kindgebonden budget bij. In het wetsvoorstel wordt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, verhoogd. Met deze verhoging krijgen paren met een gezamenlijk toetsingsinkomen tussen de huidige afbouwgrens en circa 65.000 euro een hoger kindgebonden budget of komen zij voor het eerst in aanmerking voor een kindgebonden budget.

  • Besluit tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslagen en van het basiskinderbijslagbedrag

    In het regeerakkoord is aangekondigd het budget voor de Algemene Kinderbijslagwet structureel te verhogen met circa €250 miljoen om de inkomenspositie van gezinnen te verbeteren. Deze intensivering ziet op het basiskinderbijslagbedrag en op het extra bedrag aan kinderbijslag voor alleenverdienende ouders en alleenstaande ouders, met een thuiswonend kind in de leeftijd tussen drie en achttien jaar dat een bepaalde mate van intensieve zorg nodig heeft.

  • Passend onderwijs

    De consultatie gaat over het nieuwe stelsel van passend onderwijs, inclusief de nieuwe bekostigingssystematiek (budgetfinanciering).

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Actie