Zoekresultaat

91 resultaten
U heeft gezocht op: Bestuursrecht

Sorteren op:
 • (ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band 2016

  Ontwerp van het Besluit om de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band te verlengen.

 • Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  Concept wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (PbEU 2015, L 141).

 • (ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen commerciële radio AM 2016

  Ontwerp van het Besluit om vergunningen voor commerciële radio in de AM-band te verlengen

 • (ontwerp) Wijziging Nationaal Frequentieplan 2014 (pakket 2016 - 4)

  Wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met verlengings- en digitaliseringsbeleid voor niet-landelijke commerciële radio voor de FM-band en commerciële radio voor de AM-band

 • (ontwerp) Besluit verlengbaarheid vergunningen landelijke commerciële radio FM-band 2016

  Ontwerp van het Besluit om de vergunningen voor landelijke commerciële radio in de FM-band te verlengen.

 • Wijziging Nationaal Frequentieplan 2016

  Wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met verlengings- en digitaliseringsbeleid voor landelijke commerciële radio

 • Uitvoeringswet eidas-verordening

  Uitvoeringswet in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten

 • Wet voorkomen misbruik Wob

  De consultatie betreft een wetsvoorstel dat een halt toeroept aan het indienen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die niet gericht zijn op informatie maar op het innen van dwangsommen of het ontvangen van een (forfaitaire) proceskostenvergoeding.

 • Verlengbaarheidsbesluit GSM-vergunningen 2013 en wijziging vergunningen

  Na afloop van de multibandveiling eind 2012 zullen de huidige vergunninghouders hun netwerken aan moeten passen. Om te voorkomen dat er storingen zullen optreden in de mobiele telecommunicatiedienstverlening wordt het mogelijk om de huidige GSM-vergunningen met maximaal 21 maanden te verlengen zodat de vergunninghouders voldoende tijd hebben om hun netwerken aan te passen.

 • Wet Mediation

  De consultatie betreft het voorontwerp van een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Ard van der Steur over mediation. Het geheel bestaat uit drie wetten: 1. Wet registermediator; 2. Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht; 3. Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht. De memorie van toelichting volgt op de wetsvoorstellen. Het algemeen deel van de memorie van toelichting van alle drie de wetsvoorstellen is gelijk.